PRACOWNICY FIRMY A.G.G.D TRANSPORT

Zawsze do usług

ADRIAN GLENC

Prezes zarządu
tel: (+48) 535 687 368

GRZEGORZ DUCZEK

Vice-prezes zarządu
tel: (+48) 530 013 916

MICHAŁ KĘDZIOR

Kierownik ds. transportu
tel: (+48) 668 008 490

SEBASTIAN GLENC

Młodszy specjalista ds. handlu i logistyki   

tel: (+48) 690 809 089

ANETA ZAWADZKA

Specjalista ds. logistyki
tel: (+48) 538 345 87

JUSTYNA WESOŁOWSKA

Kierownik ds. administracyjnych
Specjalista ds. marketingu i reklamy 
tel: (+48) 534 301 171